>NEW: Info to the keyword lisp | >discuss | >create link 
on May 8th 2005, 09:52:30, alitarga@yahoo.com wrote the following about

lispİki Büyük Patroniçe çırıl çıplak soyunup banyoya geçtiler, suyla dolu jakuziye girdiler. Köpük köpük kabaran suyun içine yan yana uzandılar, kafalarını arkaya dayayıp kollarını birbirlerinin kollarının içinden geçirip el ele tutuştular. Ulla hafifce kımıldayıp bedenini ortağının bedenine yasladı. Ruhsal gezin için işte hazırdılar.. Dönüp birbirlerine gülümsediler, yumdular gözlerini. Beyinlerindeki tüm düşünce kapılarını kapatıp derine, daha derine, karanlığa daldılar…
……………………….
-- Başaracağınızı biliyordum.Öğretileri alıyorsunuz.
-- Işığınla bize yol gösterdin. Sana teşekkür etmek istiyoruz.
-- Teşekkür ! Neden ki? Benim görevim de rehberlik. Tıpkı karanlık denizlerdeki fenerler gibi. Yolu bulan sizsiniz.
-- Yinede binlerce kere teşekkür. Görevimizi ve bu dünyadaki var oluş nedenimizi seninle anladık. Geçmişimizi gördük, birlikteliğimizi sırrını çözdük.. Ama yanıtını bulamadığımız bir soru var. Üçümüz 4500 yıldır beraberiz. Bu dünyada bedenlerimiz hiç ayrılmadı. Aşk üçgenimiz her zaman enerji kaynağımız oldu. Ama bir bedenden başka bir bedene geçene kadar, aralarda neredeydik? Hissediyoruz ki Chico bizden daha farklı. Sanki iki ayrı öğreti sisteminin bir sentezi. Onun bilge ruhuyla savaşçı yanını bağdaştıramıyoruz. Bir yandan bakıldığında o sanki ölümün ikizi… Dünyadaki şimdiki bedenin karakteri iki ayrı derin iz taşıyor. Olgun ve hassas yanı nasıl kaynaşmış olabilir ölümle? Yetenekleri inanılmaz.. Bu sorunun yanıtını bulamadık, bulamıyoruz…
-- Size guguk kuşunun öyküsünü anlatayım.
-- Guguk kuşu !..
-- Evet, guguk kuşu. Belki o zaman yanıtı bulabilirsiniz. Böylesi daha iyi.
-- Seni dinliyoruz Şuaşa.
-- Guguk kuşu yuva yapmaz. O harika bir gözlemcidir. Yumurtlama zamanı yaklaşınca yaşam çevresini büyük bir dikkat ve sabırla gözler. En güvenli yuvayı kim yaptı ise, hangi çift en çalışkan ve yuvasına düşkünse o yuvayı seçer. Ve o çiftin dişisi yumurtlamadan çok kısa bir süre önce fırsatını bulup kendi yumurtasını yuvaya bırakır. Sonra da çeker gider kendi hayatına.. Bir daha hiç ilgilenmez yumurtasıyla. Gözü arkada değildir. Olacakları biliyordur….

Yeni öğreti çok ilginçti güzel kadınlar için.

-- Yuvanın sahibi dişi kuş kendi yumurtası sandığı yumurtanın yanına yumurtlar. Zaman içinde yumurtalar olgunlaşırken ilk çatlayan guguk kuşununkidir. Diğerlerinden çok kısa bir süre önce dünyaya gelen guguk kuşu binlerce ve binlerce yılın öğretisi ile ilk iş olarak diğerlerini yuvadan aşağıya atar. Çünkü var oluşu bu yazılıma bağlıdır. Çünkü o çift ancak guguk kuşunun yavrusunu beslemeye muktedirdir. İri guguk kuşu için yaşama şansı, tek olmaya ve gelen yiyeceklerin tamamını yiyerek beslenmesine bağlıdır. Yüz binlerce yılın ötesinden gelen bu bilgi DNA’dan DNA’ya geçer, varoluşun yazılımı olarak ortaya çıkar. Bedenlerin öğretisi insanlar için de aynıdır. DNA’dan DNA’ya, kromozomdan kromozoma geçer. Fakat insanoğlu için o kalıtsal yaşam öğretilerinin yanında bir de “akıllı enerji” ruhumuzun aldığı öğretiler vardır. Kalıtsal bağı olmayan iki ayrı bedende ruh binlerce yılı aşıp birinden diğerine bilgi taşır. İnsan hiç bilmediği bir dili birden konuşuverir. Ya da önceki yaşamını hatırlar, arar bulur. Bazen de ruh özgür gezer, boyutunun üzerinde dolaşır, bedene öğretir. Biokompüterin enerji kaynağı ruhtur. O gelince hayat başlar, o gidince biter.. Uygun akıllı enerjinin uygun bedene gitmesi “seçilmişler”i dünyaya getirir. Evrende tek boyut yaşadığımız bu boyut değil. Bu boyut evrenin bu bilinç seviyesinde görebildiğiniz kısmı. Ve pek çok boyut ve evren var. Bu boyuttaki 1200 yıl, bir başka boyutta kaç yıl? Orada nasıl bir yaşam var? Hangi şekil ve hangi biçimde? Böyle bir yaşam nasıl bir öğreti, nasıl bir görev! Gelecekte bir gün yeterli bilgi ve öğretiyle dolduğunuzda o kanalınız açılacak, hiç bilgi alamadığınız o boyutları fark edip göreceksiniz. Yeni rehberler eşliğinde yeni ufuklara koşacaksınız. Chico o ölümün ikizi yeteneğini bilemediğiniz o boyutlardan alıyor. Tıpkı Elke, Monica ve Martita gibi.. Onlar bu dünyaya onuncu boyutun altıncı kapısından geldiler, Onuncu kapıdan son boyuta gidecekler.

-- Ya biz?
-- Siz ikiniz yedinci boyutun ikinci kapısından geldiniz, aynı boyutun onuncu kapısından gideceksiniz. Ama henüz bunları hatırlamaya hazır değilsiniz. Geçmiş geleceği hazırlıyor.. Aşk üçgeniniz size gerekli enerjiyi sağlıyor. Sevişmeniz, sonsuza dek birbirinize bağlı kalmak, yeni görevlere hazır olmak için enerji toplama ihtiyacınızdan... Sevginin sonsuz dansını yaparken enerjiniz sınırsız çoğalıyor...

-- Gizler Baş Rahibi üç milyon yıl ileriden gelip bizi ziyaret etti. Onlar son boyutta yeni bir evrenin yolunu arıyorlar. Biz ise bu gezene mahkum, henüz kendi boyutumuzu bile hatırlayamıyoruz.. Gezegenimizi üç milyon yıl sonraki hali içler acısı. Gördük, yaşam sona ermiş gezegenimizde… Bütün bu çabalar boşa değil mi?

-- Öğretileri tek bir yönden beklemeyin. Size, “Yaşam hiçbir zaman bir gezegenle sınırlı değil..” denmedi mi? Evrende her süreç başlar, sürer ve biter. Ama insanoğlu için yaşam tek bir gezegenle sınırlı değil, sonsuza dek evre evre sürecek bir süreç. Bu gün bilemediklerinizi yarın biliyor olduğunuzda yalnızca bu gezegenle yaşamın sınırlı olmadığını görecek, sınırların kalktığını fark edip evrene açılacaksınız.. Beklide bu evren sürecini tamamladığında insanoğlu diğer medeniyetlerin de peşinde olduğu gibi başka bir evrene geçerek devam edecek.. Çünkü “akıllı enerji” sonsuza dek varlığını sürdürür. Bir gün insanoğlu bilinç evrimini tamamlayacak ve görkemli yerini fark edecek. Sizlere düşen hiç ara vermeden bilgiyi arttırmak, süreçten sürece, boyuttan boyuta atlayacak bilinci arttırarak sürekli geleceğe hazırlanmak. Üçünüzün birbirinize yönlendirilmesi işte süreçlerden birini kapatıp yeni bir dünyasal süreci açmak için. Binlerce yıl sevdiniz birbirinizi.. Gelecekte de birlikte olacaksınız. Her sevişmeniz kozmik gücünüzü biraz daha arttırıyor..
-- Yolumuzu hep sen mi aydınlatacaksın?
-- Hayır, benim görevim sınırlı. Sizi, “Gezegenin Total Bilinci” yönlendiriyor. Ona ulaşın…
Duymakta zorluk çekiyorlardı artık. Çok zayıflamıştı Şuaşa’nın düşünce mesajı.
-- O zaman başarıdan başarıya koşacaksınız..
-- Bu bir kehanet mi?
-- Hayır, gerçek.. Artık sormayın…

www.alitarga.com


   user rating: -1
Write down what should be considered in connection with »lisp«?

Your name:
Your Associativity to »lisp«:
Do NOT enter anything here:
Do NOT change this input field:
 Configuration | Web-Blaster | Statistics | »lisp« | FAQ | Home Page 
0.0027 (0.0004, 0.0018) sek. –– 66536392